Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

niewinna
18:25
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness vianivea nivea

February 10 2015

21:47
4024 6e26
Reposted fromsingmehallelujah singmehallelujah vianila nila

January 27 2015

niewinna
18:28

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand

January 10 2015

niewinna
17:29
0788 96f3
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
17:19
4560 f1c4
17:10
1181 94f3

January 09 2015

niewinna
16:08
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamgkmghm mgkmghm
niewinna
16:08
2481 cc85
Reposted fromborsuczysko borsuczysko viawildeyed wildeyed
niewinna
16:01

December 25 2014

niewinna
22:24
8294 7e27
Reposted fromkakus kakus vialenka024 lenka024

December 18 2014

niewinna
10:10
Reposted fromvolldost volldost viaikari ikari

December 07 2014

niewinna
12:14
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
niewinna
12:13
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
niewinna
12:04
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych
— Piotr Adamczyk

December 06 2014

niewinna
17:49
7087 8f41
Reposted byAnnaBanananoisetalesDarkDreamenidkapelsenelossannackisbacklittledarlingCelebriredheadladyfembotshavefeelingstooelectricityscapeinsectjudytaAtariMotWrozalkacyronismuertomagiciansassistantghalbadiouspolkamlodaniewolnicambodct57breadwithsatyraOlagapuremindxelentariekopciurekrobxcoxchcesz

December 05 2014

niewinna
21:39
niewinna
21:38
1388 a760
Reposted frommixtura mixtura viaolololo olololo
niewinna
21:14
Reposted fromoll oll viablymsien blymsien
niewinna
20:52
5448 f013
niewinna
12:40
3689 fb77
Reposted fromowca owca viaporquenao porquenao
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl